Ngày 16, tháng 5 năm 2009

SharePoint Server 2007

Microsoft® Office SharePoint® Server 2007 là sự phù hợp về sự tích hợp các khả năng của Server. MOSS 2007 nâng cao tính hiệu quả trong công việc của các cá nhân/tổ chức thông qua việc cung cấp các công cụ quản lý nội dung dễ hiểu, gia tăng chia việc chia sẻ thông tin trong doanh nghiệp, thuận tiện cho việc chia sẻ thông tin ra bên ngoài tốt hơn.

MOSS 2007 hỗ trợ cho mô hình mạng Intranet, Extranet và các ứng dụng web cho các doanh nghiệp với nền tảng thống nhất thay vì các hệ thống tách rời riêng biệt. Thêm vào đó, máy chủ quản lý nội dung cung cấp cho các Chuyên gia Công Nghệ Thông Tin và cộng đồng những người Phát triển với một nền tảng và các công cụ quản lý mà họ cần tới để quản trị máy chủ, mở rộng ứng dụng, và tương tác với các khả năng có thể khác.

Quản lý nội dung và các tiến trình:
Nhận thấy các giá trị từ các tài sản và đơn giản các nhu cầu thông tin bằng cách cung cấp sự kiểm soát toàn bộ vòng đời của nội dung điện tử bao gồm có các tài liệu (documents), các trang web, các file PDF, các thông điệp về thư điện tử. Làm hợp lý các tiến trình kinh doanh thông qua các Dòng công việc (workflows), sử dụng các khuôn mẫu định dạng điện tử, đơn giản, thích hợp cho những người dùng có kinh nghiệm thông qua các ứng dụng máy trạm quen thuộc.

Trung tâm lưu trữ, quản lý, truy cập tài liệu trong doanh nghiệp


Các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh có thể lưu trữ, tổ chức sắp xếp tài liệu, nội dung trong kinh doanh thống nhất tại một vị trí trung tâm, mà ở đó những người sử dụng có một kỹ thuật phù hợp để tìm và xác định các thông tin liên quan. Mặc định rằng nơi lưu trữ sự sửa đổi có thể được chỉnh sửa để thêm vào Dòng công việc (workflow), xác định các quyền hạn truy cập, và lại có thể thêm mới được các kiểu nội dung hoặc các biểu mẫu.

Giúp lưu trữ các tài liệu mật một cách chắc chắn thông qua các chính sách quản lý


Đưa ra các chính sách quản lý tài liệu để điều khiển các quyền truy cập cho từng cấp độ danh mục, xác định các quyền hạn và hết hạn cho từng hành động, che dấu nội dung thông quan các thiết lập kiểm soát tài liệu. Kết hợp các chính sách với các ứng dụng trên máy chạm để tạo ra sự hài lòng và dễ dàng đối với nhân viên. Kết hợp các thông tin quản lý quyền hạn cho phép các chính sách bền bỉ để có thể được tự động gắn với các tài liệu, giúp đảm bảo các thông tin cá nhân/mật được bảo vệ tốt hơn thậm chí khi tài liệu là chưa được kết nối tới máy chủ.

Quản lý nội dung trang web một cách đơn giản Bằng cách cung cấp các chức năng dễ sử dụng để tạo, phê duyệt, công bố nội dung trang web
Trang gốc (Master pages) và trang khung (layout) cung cấp các biểu mẫu có thể dùng lại đựơc thích hợp cho việc đánh giá và cảm nhận. Chức năng mới cho phép các doanh nghiệp có thể xuất bản nội dung từ nơi này sang nơi khác (từ một site này sang một site khác), hoặc quản lý mang lại lơi nhuận do đưa ra nội dung với nhiều ngôn ngữ trên các mô hình intranet, extranet, hoặc internet.

Mở rộng quản lý các quy trình thông qua các tổ chức

Các giải pháp sử dụng Form Services có thể thực hiện được để tập hợp nâng cáo tính bảo mật thông tin một cách chính xác bên trong và bên ngoài các tổ chức mà không cần mã hóa với bất kỳ một ứng dụng nào. Các thông tin bảo mật này sau đó có thể dễ dàng được tích hợp vào bên trong các hệ thống kinh doanh, lưu trữ các thư viện tài liệu, thường là để bắt đầu các quy trình trong dòng công việc, hoặc đưa ra các web services để cố gắng làm tránh đi sự trùng lặp và làm giảm các lỗi thao tác với dữ liệu.

Các quy trình kinh doanh hàng ngày

Các workflow cho phép khởi tạo, tham dự, theo dõi, và báo cáo cho các hoạt động kinh doanh hàng ngày như là xem lại tài liệu và phê chuẩn, theo dõi vấn đề, tập hợp ký kết. Tương tác với trình duyệt, thư tín, là thực sự quen thuộc và làm cho đơn giản với người sử dụng có kinh nghiệm với các chương trình Microsoft Office. Các tổ chức có thể dễ dàng định nghĩa sự cộng tác của riêng họ.

Nâng cao sự hiểu biết trong kinh doanh


Là bằng chứng để tạo ra các quyết định tốt hơn với tất cả các tổ chức bằng việc tìm kiếm, thu thập hiệu quả và phân phân tích bình phẩm thông tin kinh doanh từ các nguồn khác biệt như là các tài liệu, các máy chủ, các cơ sở dữ liệu, chia sẻ các file, người dùng, và các trang SharePoint.

Cung cấp truy cập có tập trung để bình luận, trao đổi thông tin kinh doanh

Tạo trực tiếp, tương tác với cổng BI (Business Intelligence) mà gắn kết và hiển thị thông tin kinh doanh từ các nguồn khác biệt, sử dụng khả năng kết hợp BI như là các bảng đo, các webparts, KPIs (Key Performance Indicators-), và các công nghệ kết nối dữ liệu kinh doanh. Trang Centralized Report Center cho từng người sử dụng tìm kiếm các bảng tính, báo cáo, KPIs mới nhất.

Trực tiếp chia sẻ dữ liệu kinh doanh trong khi đang giúp để bảo vệ các thông tin nhạy cảm

Excel Services cho phép bạn trực tiếp chia sẻ các bảng tính, cho bạn cải thiện cách quản lý, bảo mật, và khả năng sử dụng các biểu mẫu thông qua các mô hình, các dịch vụ tính toán trên máy chủ, mà hoàn toàn tương tác với giao diện của trang web. Kết hợp tương tác với các bảng tính vào trong các cổng BI, các phiếu ghi điểm. Giúp bạn bảo vệ các thông tin riêng/bí mật, duy trì cập nhật các phiên bản bằng cách bảo mật truy cập tới máy chủ.

Công bố các dữ liệu kinh doanh

Với Business Data Catalog (BDC), IT có thể tạo ra một nhóm các kết nối tới hệ thống kinh doanh như SAP®[1] và Siebel, do đó có thể dễ dàng sử dụng lại được để tạo thông tin cá nhân, tương tác với việc xem xét dữ liệu từ trình duyệt mà không cần phải viết mã (code). Kết hợp BDC với Sharepoint Enterprise Search để cho người sử dụng có khả năng tìm kiếm hầu như trên bất kỳ hệ thống kinh doanh nào.

Lợi dụng các mạng kinh doanh không có cấu trúc để đưa ra các quyết định tốt hơn

Nhân viên có thể sử dụng các công cụ quản lý tri thức để lấy thông tin từ các mạng kinh doanh không có cấu trúc, hoặc là bên trong lẫn bên ngoài tổ chức của họ bằng cách kết nối nhiều người nhanh chóng và hiệu quả. Bằng việc thăm dò các mối quan hệ kinh doanh không có cơ sở và tìm kiếm các chủ đề, vấn đề chuyên môn, các cá nhân có thể tạo ra các quyết định nhanh chóng hơn.

Kết hợp bên trong và bên ngoài một cách đơn giản

Tìm kiếm thông tin và kết nối với các vấn đề chuyên môn, không cần phải quan tâm tới là ai đang ở đâu. Chia sẻ kiến thức và đơn giản cách làm việc với mọi người.

Dễ dàng tìm kiếm thông tin và người sử dụng

Sharepoint Enterprise Search kết hợp chặt chẽ dữ liệu kinh doanh với người sử dụng với các tài liệu và các trang web để cung cấp các kết quả toàn diện hơn. Search Center cung cấp một trang riêng cho nhân viên để tìm kiếm các nguồn thông tin trong tổ chức mà họ cần. Thông báo kết quả tìm kiếm cho người sử dụng khi một truy vấn mới thích hợp được tìm thấy. Enterprise Search có ở tất cả các trang của Microsoft Office Sharepoint Server 2007, được gắn chặt và tương tác ở trong các trang Sharepoint (Sharepoint Sites), các webpart (webparts), trong danh sách Sharepoint (Sharepoint Lists), người sử dụng, profile, và thậm chí cả trong dữ liệu kinh doanh.

Tăng cường mối quan hệ giữa khách hàng và đối tác

Với sự tài tình, các tiêu chuẩn cơ sở, etc…, bạn có thể thu thập thông tin kinh doanh từ khách hàng và đối tác thông qua trình duyệt web. Với sự tích hợp của LDAP và hỗ trợ cho việc chứng thực, người cung cấp có thể dễ dàng tạo ra các thông tin để làm việc với các nguồn khác hơn là dịch vụ thư mục Active Directory(AD), do đó làm đơn giản việc thiết lập và thuận tiện cho việc kết nối với khách hàng, đối tác, nhà cung cấp,…Tương tác với việc quản lý thông tin phân quyền cho phép nội dung chia sẻ với một sự tin cậy.

Đưa ra thông tin cá nhân/trang riêng cho người sử dụng

My Sites đem lại cho người sử dụng một trang/site để lưu trữ, thể hiện, xem, và quản lý nội dung, thông tin, và các ứng dụng được kiểm soát theo ý người dùng. Với My Sites, bạn có thể trình diễn thông tin về người sử dụng bao gồm các thông tin về các kỹ năng, bạn đồng nghiệp hoặc những người quản lý, các nhóm và các danh sách sắp xếp, hay là các tài liệu đang lưu trữ, hoạt động. Kiểm soát chặt chẽ các thông tin cá nhân và tăng cường bảo mật máy tính cho phép mỗi người sử dụng có thể lựa chọn bao nhiêu thông tin muốn thể hiện lên, và ai cần xem chúng.

71647 lượt xem
nguồn : http://www.kythuatvien.com,

Giới thiệu

Công ty cổ phần AWAS được thành lập tháng 1/2008. Với bề dày kinh nghiệm công ty đã cung cấp cho khách hàng những website và phần mềm quản lý tốt nhất. Chúng tôi tự hào là đơn vị cung cấp website cho một số các cơ quan nhà nước lớn, cũng như các doanh nghiệp ngân hàng tài chính, viễn thông lớn tại Vietnam. Chúng tôi rất vui khi được cung cấp dịch vụ thiết kế website hoàn hảo tới quý vị. Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ AWAS
Địa chỉ: số 908, HH1A, khu đô thị Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Tel. (024) 2 247 1200 - E-mail: khanhnd@awas.vn